جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الفائدة > سعر فائدةالسوق

مرجح

سعر فائدةالسوق  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156523

این مفهوم را دانلود کن: