جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

پژوهش های اقتصادی > تحلیل اقتصادی > تحلیل داده ها و ستاده ها

مرجح

تحلیل داده ها و ستاده ها  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156575

این مفهوم را دانلود کن: