جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الابحاث الاقتصادیة > التحلیل الأقتصادی > تحلیل المطعیات و المردودات

مرجح

تحلیل المطعیات و المردودات  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156575

این مفهوم را دانلود کن: