جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

التکنولوجیا > التقنیة

مرجح

التقنیة  

نامرجح

  • تقنیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156592

این مفهوم را دانلود کن: