جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Technology > Technique

مرجح

Technique  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156592

این مفهوم را دانلود کن: