جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الفائدة > الخصم

مرجح

الخصم  

نامرجح

  • خصم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156593

این مفهوم را دانلود کن: