جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

التوزیع  

نامرجح

  • توزیع

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156597

این مفهوم را دانلود کن: