جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Тақсимоти даромадҳо  

نامرجح

  • تقسیمات درآمدها
  • тувзӣъэ даромадҳо

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156598

این مفهوم را دانلود کن: