جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

جامعه بدوی  

نامرجح

  • جامعه اولیه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156621

این مفهوم را دانلود کن: