جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

جامعه فئودالی  

نامرجح

  • ملوک الطوایفی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156628

این مفهوم را دانلود کن: