جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مدیریت مالی > حسابداری > حسابداری شرکت ها

مرجح

حسابداری شرکت ها  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156654

این مفهوم را دانلود کن: