جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مدیریت مالی (fa) > حسابداری (fa) > Бухгалтерский учет Компании

مرجح

Бухгалтерский учет Компании  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156654

این مفهوم را دانلود کن: