جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

امور دارایی > دارایی های جاری

مرجح

دارایی های جاری  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156675

این مفهوم را دانلود کن: