جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الفائدة > الربا

مرجح

الربا  

نامرجح

  • ربا

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156700

این مفهوم را دانلود کن: