جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

بهره > ربا

مرجح

ربا  

اعم

نامرجح

  • ربح

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156700

این مفهوم را دانلود کن: