جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

رشد اقتصادی > رشد درون زا

مرجح

رشد درون زا  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156704

این مفهوم را دانلود کن: