جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

رشد اقتصادی > رشد متوازن

مرجح

رشد متوازن  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156705

این مفهوم را دانلود کن: