جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Economic Growth > Unbalanced Growth

مرجح

Unbalanced Growth  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156706

این مفهوم را دانلود کن: