جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاقتصاد > الأقتصاد الدولی > العلاقات الأقتصادیة

مرجح

العلاقات الأقتصادیة  

نامرجح

  • علاقات الأقتصادیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156716

این مفهوم را دانلود کن: