جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاقتصاد > النقد و المصرف > المدخرات > ودائع القرض الحسنة

مرجح

ودائع القرض الحسنة  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156734

این مفهوم را دانلود کن: