جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاقتصاد > المالیة > الاستثمار > الاستثمارات الزراعیة

مرجح

الاستثمارات الزراعیة  

نامرجح

  • استثمارات الزراعیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156746

این مفهوم را دانلود کن: