جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Profit > Pure Profit

مرجح

Pure Profit  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156753

این مفهوم را دانلود کن: