جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سیاست های اقتصادی > سیاست های پولی

مرجح

سیاست های پولی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156766

این مفهوم را دانلود کن: