جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Сиёсатҳои сармоягузорӣ  

نامرجح

  • سیاست های سرمایه گذاری
  • сиёсатҳое сармоеҳгузорӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156769

این مفهوم را دانلود کن: