جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Сиёсатҳои молиявӣ  

نامرجح

  • سیاست های مالیوی
  • сиёсатҳое молӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156770

این مفهوم را دانلود کن: