جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

شرکت ها > شرکت های سهامی > شرکت های سهامی عام

مرجح

شرکت های سهامی عام  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156789

این مفهوم را دانلود کن: