جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الصناعات > صناعات النسیج > صناعة الملابس (الاقتصاد)

مرجح

صناعة الملابس (الاقتصاد)  

اخص

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156806

این مفهوم را دانلود کن: