جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Финансовые институты > Международный Валютный Фонд

مرجح

Международный Валютный Фонд  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156831

این مفهوم را دانلود کن: