جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Industries > Carpet Industry

مرجح

Carpet Industry  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156837

این مفهوم را دانلود کن: