جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المنتجات الصناعیة > المنتجات الکاملة

مرجح

المنتجات الکاملة  

نامرجح

  • السلع الجاهزة
  • سلع الجاهزة
  • منتجات الکاملة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156856

این مفهوم را دانلود کن: