جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Industrial Products > Agricultural Products

مرجح

Agricultural Products  

اخص

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156859

این مفهوم را دانلود کن: