جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المنتجات الصناعیة > المنتجات نصف المصنعة

مرجح

المنتجات نصف المصنعة  

نامرجح

  • السلع شبه المصنعة
  • الصناعات
  • سلع شبه المصنعة
  • صناعات الوسیطة
  • منتجات نصف المصنعة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156861

این مفهوم را دانلود کن: