جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Industrial Products > Semi Manufactured Products

مرجح

Semi Manufactured Products  

نامرجح

  • Intermediate Goods
  • Semimanufactured Goods

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156861

این مفهوم را دانلود کن: