جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فرآورده های صنعتی > فرآورده های نیمه ساخته

مرجح

فرآورده های نیمه ساخته  

نامرجح

  • کالاهای نیمه تمام
  • کالاهای نیمه ساخته
  • کالاهای واسطه ای

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156861

این مفهوم را دانلود کن: