جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عوامل الانتاج > التکنولوجیا

مرجح

التکنولوجیا  

نامرجح

  • تکنولوجیا

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156869

این مفهوم را دانلود کن: