جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فناوری > فناوری کاربر

مرجح

فناوری کاربر  

نامرجح

  • تکنولوژی کاربر

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156872

این مفهوم را دانلود کن: