جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فناوری > فناوری مناسب

مرجح

فناوری مناسب  

نامرجح

  • تکنولوژی مناسب

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156873

این مفهوم را دانلود کن: