جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

шартномаҳои савдо  

نامرجح

  • شرط نامه های سودا
  • қарордодҳое тэҷорӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156882

این مفهوم را دانلود کن: