جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اوراق قرضه > قرضه دولتی

مرجح

قرضه دولتی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156887

این مفهوم را دانلود کن: