جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأسعار > القیمة الأسمیة

مرجح

القیمة الأسمیة  

نامرجح

  • قیمة الأسمیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156895

این مفهوم را دانلود کن: