جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فرآورده های صنعتی > کالاهای مستعمل

مرجح

کالاهای مستعمل  

نامرجح

  • کالاهای دست دوم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156909

این مفهوم را دانلود کن: