جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فرآورده های صنعتی > کالاهای مصادره ای

مرجح

کالاهای مصادره ای  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156910

این مفهوم را دانلود کن: