جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

маҳсулоти саноатӣ > молҳои мусодиравӣ

مرجح

молҳои мусодиравӣ  

نامرجح

  • مال های مصادره وی
  • колоҳое мусодэреҳӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156910

این مفهوم را دانلود کن: