جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المنتجات الصناعیة > السلع الأستهلاکیة

مرجح

السلع الأستهلاکیة  

نامرجح

  • سلع الأستهلاکیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156911

این مفهوم را دانلود کن: