جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Industrial Products > Consumer Goods

مرجح

Consumer Goods  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156911

این مفهوم را دانلود کن: