جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

کسری تراز پرداخت ها  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156920

این مفهوم را دانلود کن: