جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Public Ownership  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156942

این مفهوم را دانلود کن: