جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Taxes > Progressive Tax

مرجح

Progressive Tax  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156949

این مفهوم را دانلود کن: