جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الضرائب > الضریبة التنازلیة

مرجح

الضریبة التنازلیة  

نامرجح

  • ضریبة التنازلیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156950

این مفهوم را دانلود کن: