جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الضرائب > الضرائب المباشرة

مرجح

الضرائب المباشرة  

نامرجح

  • ضرائب المباشرة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156958

این مفهوم را دانلود کن: